OPROEP OUDEREN VOOR AFSTUDEREN

Let op: Ik heb de grens gelegd bij 75 jaar. Ik ben dus op zoek naar mensen die 75 jaar zijn of ouder.

Lieve mensen, wat een gekke tijd. Alles ligt even stil en wordt anders ingevuld dan gepland, zo ook mijn afstuderen. Momenteel studeer ik af aan het lectoraat Data Science & ICT binnen Avans Breda aan de opleiding Informatica. Ik zou rond deze tijd eigenlijk persoonlijke gesprekken voeren met ouderen om zo een 'leefwereld' te creeëren voor mijn afstudeerproject: kortgezegd het ontwikkelen van een game waarbij ouderen door middel van evenwicht hun balans en geheugen kunnen trainen.
Deze persoonlijke gesprekken kunnen momenteel helaas niet plaatsvinden, maar daar is uiteraard een oplossing voor: gesprekken via de telefoon of computer.
Dus: Ken jij of bent u een oudere die zin heeft in een leuk telefoongesprek over vroeger, het leven en een mogelijke game voor hen én wil je mij daardoor tegelijkertijd helpen met mijn afstuderen? Meld diegene of uzelf dan aan! Op deze manier kan ik verder met mijn afstuderen en ontstaat er gelijk een fijn sociaal contact voor ouderen en natuurlijk voor mij zelf!

Als de oudere toevallig kan videobellen via whatsapp of skype, is dit al helemaal top!

Meld u aan